EV servis s.r.o.

Politika kvality a ochrany životního prostředí

Vyhlášením politiky kvality a ochrany ŽP se společnost EV – servis s.r.o. zavazuje zvyšovat kvalitu svých výrobků a služeb, včetně enviromentálních dopadů činnosti společnosti v oblasti montáže a servisu výtahů, elektroinstalací a instalací plynu,vody a topení, v přímé návaznosti na požadavky, potřeby a očekávání našich zákazníků. Firma vlastní certifikát splňující požadavky ČSN EN ISO 90001:2009

Vedení společnosti stanovilo následující politiku kvality a ochrany ŽP:

  1. Uplatňovat a rozvíjet systém managementu kvality a ochrany ŽP ve všech úrovních a činnostech organizace, neustále je zlepšovat.
  2. Uplatňovat veškeré právní požadavky platné české legislativy vztahující se k činnostem společnosti a jiné požadavky ke kterým se organizace zavázala.
  3. Uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků při účinném a efektivním plnění veškerých kvalitativních parametrů ve všech fázích realizace obchodních případů, minimalizaci dopadů na ŽP a v souladu s požadavky právních předpisů a případnými jinými environmentálními požadavky.
  4. Vzdělávat a motivovat zaměstnance k trvalému získávání potřebných znalostí v oblasti systému managementu kvality a ochrany ŽP, zvyšování environmentálního povědomí a k prosazování závazků stanovených v této Politice kvality a ochrany ŽP a IMS.
  5. Zlepšovat obchodní činnost společnosti a vytvářet tak otevřenou komunikaci a vzájemně prospěšné vztahy s našimi zákazníky a dodavateli.
  6. Prevencí znečišťování předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  7. Zaměřit se na účinné a efektivní plnění veškerých kvalitativních parametrů realizovaných obchodních případů ve všech fázích realizace, včetně plnění legislativních požadavků na bezpečnost, ochranu životního prostředí, spolehlivost dodávaných služeb a produktů a prevenci znečišťování.

Za důsledné plnění politiky kvality a ochrany ŽP odpovídají všichni zaměstnanci společnosti EV – servis s.r.o. Vedení společnosti prosazuje politiku kvality a ochrany ŽP ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je v ní vzorem. Zavazuje se rovněž k plnění požadavků IMS, ale také k účinnému a efektivnímu plnění cílů s ohledem na legislativní a bezpečnostní požadavky, životní prostředí a spolehlivost dodávaných výrobků a služeb.

V Ostravě Bc. Karin Müller - ředitel

EV servis s.r.o.